torsdag 7. juli 2016

God helse er fravær av smerte og ubehag? - er det virkelig det? Er ikke det å føle ubehag og smerte en del av det å være menneske?

Vi mennesker er opplært og tilvent til å unngå smerte og ubehag. Hvis vi ser på verdens helseorganisasjon sin definishen som sier "helse er er en tilstand av fullstendig fysisk,mentalt og sosialt velvære og fravær av smerte og ubehag". Og det er jo det som er målet til helsevesenet og samfunnet i dag også. Har vi smerter,får vi en resept på smertestillende og velger å ta ta en pille for å unngå smerten for å slippe ubehag. Er man deprimert eller har angst,tar vi en medisin for å slippe å forholde oss til det ubehaget av kaoset av følelser. Hvis vi tenker generelt,så gjør vi mennesker det som skal til for å slippe å kjenne på ubehag og smerte. Jeg kan gi et eksempel. Da jeg var 12 år og var innlagt på barneklinikken. Jeg måtte få sonde mat fordi jeg ikke klarte å spise selv. Grunnen til at jeg sultet meg var at sulten gjorde at jeg slapp å kjenne på følelser. Det var flukten min. Da noen andre tok over kontrollen å gav meg mat imot min vilje,kom jo følelsene jeg hadde prøvd å unngå frem. Jeg hadde mitt første angstanfall. Det var en sykepleier der som hadde sett dette før og sa til meg " dette er forferdelig tøft,vondt og vanskelig å kjenne på,men det er ikke farlig". Dagen etter ble jeg satt opp på sobril av legen. Jeg skulle da ikke ha angst eller kjenne på så vonde følelser. Det gav mening. Men det legen egentlig gjorde var at han farlig gjorde følelsene mine og laget en ny flukt,en ny unnvikelse. Jeg kunne jo to en sobril hvis ubehaget kom. Og det er jo det vi mennesker gjør hele tiden. Vi unnvike fra ubehag. Dessverre uten å tenke oss om engang. Uten å tenke hvilke negative konsekvenser det kan få. Vi tenker bare kortsiktig lindring. Hva med den langsiktige konsekvensen? Slik som helsevesenet og samfunnet fungerer,gjør det noe med forholdet vårt og bildet vårt på smerte og ubehag. Vi er jo mennesker. Det er meningen at vi skal føle ubehag og vonde følelser på lik linje som gode opplevelser og følelser. Her i bet går vi imot alt dette. I stede for å lindre,fremprovosereR vi smerte og følelser. Vi lærer oss å akseptere følelsene og smerten vår istedenfor å flykte eller lindre den. Vi lærer at vi har et valg. Vi lærer oss at følelser og smerte ikke er farlige. Vi lærer å legge merke til hva vi gjør for å ikke være til stede og hva vi gjør for å flykte og unnvike,så bryter vi mønstre og lærer å forholde oss,akseptere følelser og smerte. Vi kan ha destruktive mønstre som vi har viklet oss inn i fordi tanken om at tanker og følelser er farlige er så sterke. Det å bryte mønstre og stå i smerte og følelseskaoset er ingen lett jobb. Det er rett og slett brutalt. Men det er ikke farlig. Vi mennesker er opplært til å beskytte oss fra ubehag. Men trenger vi egentlig det? Er ikke smerte og følelser en del av det å være menneske? Hva gjør du for å unnvike fra ubehag? Hva skjer hvis du lar vær? ~Frida~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

gode ord dør sist